Schoorsteenveegbedrijf de Wijkers

HOE VAAK VEGEN

Schoorsteen vegen ter voorkoming van schoorsteenbrand. Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken. Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek wordt geveegd. Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft. Wij zorgen dat u elk jaar (vrijblijvend) een afspraak krijgt toegestuurd. Ook ontvangt u van ons een veegbewijs, veel verzekeringen vragen om zo'n verklaring.

Waarom schoorsteen vegen?
Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal. Er zijn verschillende vormen van roet. Fijne vlok, glansroet, nat roet, hard roet. Glans, nat en hard roet vormen een zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ca. 640 graden (al snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag spontaan in brand en schoorsteenbrand is een feit.

Soort hout
Ook het soort hout dat u stookt heeft veel invloed op de afzetting van roet in de schoorsteen .Is het hout droog genoeg (18 tot 20 % vocht) dit is te bepalen met een vochtmeter deze is bij ons te bestellen.

Is het hout echter te nat dan zal het soortelijk gewicht van de rookgassen te zwaar zijn met als gevolg dat de rookgassnelheid te laag is. Dit heeft weer veel roetafzetting tot gevolg. De creosootlaag die in het rookkanaal ontstaat kan spontaan bij een temperatuur van ca. 640° gaan branden.

vegen door het luik van de firemaster

Voor meer informatie betreffende het vegen van uw schoorsteen, of dakkgoot, of andere werkzaamheden op uw dak, klik op contact.

schoorstenen vegen

van onderaf een rookkanaal vegen