Schoorsteenveegbedrijf de Wijkers

SAFECLICK

Veilig
De modernste eisen op het gebied van veiligheid zijn  bij de ontwikkeling van SafeClick in acht genomen. Het volledige systeem voldoet aan geldende Arbo-regels, is CE-gemarkeerd en beantwoord aan de van toepassing zijnde EN-normen.

Kostenbesparend
Dakwerkzaamheden zijn vaak kostbaar. Bij elke klus worden opnieuw dure veiligheidsmaatregelen getroffen in de vorm van steigers of hoogwerkers. Een eenmalige investering in SafeClick werkt op termijn kostenbesparend. Door de eenvoudige plaatsingsmethode is daarbij een werkplek sneller en dus goedkoper in te richten.

Breed toepasbaar
SafeClick is te monteren:

  • Op alle voorkomende dakvormen
  • Bij alle gangbare dakbedekkingen 
  • Bij de meest voorkomende dakconstructies

Flexibel toepasbaar
SafeClick wordt eenvoudig gemonteerd op bestaande daken. Bij nieuwbouw kan het systeem al in de fabriek op dakplaten worden verwerkt. Het systeem is in fases te installeren. Eerst worden de meest voorkomende onderhoudspunten beveiligd en later het gehele dak.

 

Geen overlast
Doordat SafeClick op het dak is aangebracht, wordt de overlast door steigers om het gebouw heen tot een minimum beperkt. Het systeem is van buitenaf bereikbaar waardoor bewoners of gebruikers van een pand binnen geen overlast ondervinden.

Onzichtbaar en efficiënt
SafeClick wordt onder de dakpannen weggewerkt waardoor het systeem het dak niet ontsierd. Bij werkzaamheden hoeven slechts enkele dakpannen te worden verplaatst om de SafeClick Basics te bereiken en te gebruiken.

download de brochure in PDF formaat.

INSTALLATEUR

Schoorsteenveegbedrijf de Wijkers is installateur van SafeClick, u kunt bij ons offerte aanvragen voor deze toepassing. Klik op contact.

installateur Safe Click

Schoorsteenveegbedrijf de Wijkers installeren Safe Click