Schoorsteenveegbedrijf de Wijkers

WAT IS ASPB

ASPB gecertificeerde schoorsteenveger

De Wijkers Schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij de ASPB, een vakorganisatie van erkende schoorsteenvegers. De ASPB zet in op vakmanschap en kwaliteit. Het logo van de organisatie staat daarvoor borg en dat vereist een actieve kwaliteitsborging. In de loop der jaren zijn daarvoor een aantal spelregels ontwikkeld. Zo kan het lidmaatschap van de ASPB slechts worden verkregen door ondernemers die de opleiding "Gezel schoorsteenveger" hebben gevolgd. In de opleiding is sprake van een goede mix van praktijk en theorie.

Verder geeft een geschillencommissie een opdrachtgever de mogelijkheid zich tot de organisatie te wenden indien de opdrachtgever vindt dat daarvoor redenen zijn. Ook spreekt het bestuur leden aan als signalen uit de markt erop duiden dat, met kennelijke regelmaat, er iets zou schorten aan de kwaliteit die geleverd wordt.
Een interne gedragsregel zegt iets over de wijze waarop collegiale omgang in de praktijk gestalte moet krijgen. En het bestuur schroomt niet om uiteindelijk het lidmaatschap te ontnemen als ondermaats presteren de norm is.

Leden van de ASPB zijn te vinden in de Gouden Gids onder het logo van de ASPB, tevens dienen zij als bedrijf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Zij moeten een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en moeten met deugdelijk materiaal werken

Naast het schoorsteenvegen voeren wij camera-inspecties uit, lekdichtheidsproeven met behulp van rook en wij trekken RVS binnenvoeringen in bestaande gemetselde kanalen.
Ook kunnen wij mechanische ventilatie kanalen reinigen.
De schoorsteenveger brengt tegenwoordig meer met zich mee dan de ladder en de borstel!

Waarschuwing !!!
Er zijn bedrijven die op hun drukwerk vermelden: “Aangesloten bij HBA” of “Erkend door SBAO, behaald bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond” of teksten die hierop lijken. Deze bedrijven zijn vrijwel nooit lid van de ASPB. Leden zijn herkenbaar aan het logo en kunnen zich legitimeren met de ASPB-pas. U kunt op de website van de ASPB checken of een bepaald bedijf echt is aangesloten of niet.

SERVICEPASPOORT

Servicepaspoort is een initiatief van Zorgbalans en Viva Zorggroep. Het Servicepaspoort heeft een veelzijdig, betrouwbaar en servicegericht dienstenpakket voor u samengesteld. Om u te helpen of iemand in uw omgeving te ondersteunen. 

servicepaspoort logo

De leden van het servicepaspoort krijgen 10% korting op vertoon van hun lidmaatschap bij schoorsteenveeg bedrijf de Wijkers, zie de website van www.servicepaspoort.nl


SenZ - ViVa Zorggroep

SenZ, de ledenservice van ViVa! Zorggroep is er voor iedereen, ongeacht leeftijd of woonplaats. Gezinnen, fitte & actieve ouderen én iedereen die aanvullende hulp nodig heeft, maakt gebruik van de SenZpas. SenZ biedt haar leden korting op een zeer uitgebreid servicepakket met diensten en cursussen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. SenZ werkt al jaren samen met betrouwbare en gekwalificeerde dienstverleners in Midden- en Zuid-Kennemerland.

SenZ ledenservice logo

De leden van het Senz - ViVa Zorggroep krijgen 10% korting op vertoon van hun lidmaatschap bij schoorsteenveeg bedrijf de Wijkers, zie de website van www.vivazorggroep.nl

 

Schoorsteenveegbedrijf de Wijkers