Schoorsteenveegbedrijf de Wijkers

Foto's op werkterrein/1

Home | Next

 


Losliggende nokpannen, door ons weer vast gezet met flexibele mortel, oftewel Flexim.